CAŁODOBOWY NUMER ZGŁOSZENIOWY
536-200-112

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fire Medical
Ul. Chłopickiego 73, 04-275 Warszawa

Informujemy, że przed każdą wizytą należy umówić się telefonicznie pod całodobowym numerem telefonu 536-200-112.

Regulamin

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA FIRE MEDICAL

§ 1.

Postanowienia ogólne

Właścicielem usług jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fire Medical Centrum Medyczne  |  Poradnia Lekarska  |  Prywatne pogotowie ratunkowe Ul. Chłopickiego 73,  04-275 Warszawa NIP 125-147-70-71 REGON 36373426400012 Kody Resort VII-001, VII-002, VII-003, VII-004 Nr księgi rej 000000246686 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej, jako „Usługodawca”).

 1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu www , w tym w szczególności warunki i zasady zakładania oraz prowadzenia konta Użytkownika, umożliwiającego Użytkownikowi składanie Zamówień oraz uiszczanie stosownych Opłat celem zawarcia przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług medycznych lub Umowy na wykonanie badań medycznych.
 2. Serwis www stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Usługodawca udostępnia Regulamin Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący zapoznanie się z Regulaminem, jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
 5. Warunkiem rejestracji serwisie www i zalogowania jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§2.

Zasady działania serwisu www

1. Serwis www umożliwia Użytkownikowi składanie za jej pośrednictwem Zamówień na wykonanie za Opłatą określonych usług medycznych,

 • konsultacji telemedycznej,
 • konsultacji wyników badań, 
 • uzyskania fachowej porady medycznej na podstawie wywiadu, przesłanej dokumentacji, wyników badań i/lub zdjęć,
 •  otrzymania skierowania i zalecenia medycznego otrzymać skierowania i zalecenia medyczne i w uzasadnionych wypadkach zwolnienie L4 (Lekarz samodzielnie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia e-zwolnienia. Lekarz w przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności wystawienia e-zwolnienia ma prawo odmówić ich wystawienia, mogą to być m.in. przeciwwskazania lub brak wyraźnych wskazań, wątpliwości natury medycznej.)
 • zamówienia e-recepty - zgodnie z art. 42 podpunkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na podstawie Dziennika Ustaw z 2018r. pozycja 617.650.697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty.
 • Przesłania do lekarza zdjęcia wyników badań lub zdjęcia dolegliwości za pośrednictwem aplikacji celem konsultacji medycznej.

2. Badań medycznych, pacjent może za pośrednictwem serwisu www zamówić wizytę domową, podczas której personel wykona badania/zabiegi ustalone z pacjentem.

3. W celu korzystania usług, o których mowa w ust. 1 wyżej, unie wymaga się zakładania konta aby móc zlecić usługę.

4. W celu realizacji telekonsultacji lekarz podejmuje trzykrotne próby kontaktu z pacjentem, od momentu wskazanego przez pacjenta w trakcie skłądania zamówienia. Jeśli pacjent nie podał żadnej preferowanej godziny i daty konsultacji, zlecona usługa będzie realizowana najszybciej jak to możliwe. Jeżeli pacjent nie podejmie telekonsultacji, taka telekonsultacja uznana jest za odbytą.

5. Lekarz ma prawo podjęcia kontaktu z pacjentem do 15 min przed lub po terminie umówionej konsultacji.

6.  W przypadku utrudnionej formy kontaktu z przyczyn lerzących po stronie pacjenta (problemy z zasięgiem, internetem itp.)  konsultacja uznawana jest za odbytą. 

§3.

Składanie zamówienia

 

 1.  Aby zlecić usługę pacjent musi podać następujące dane:
  a) Imię i Nazwisko
  b) adres e-mail
  c) telefon kontaktowy
  d) Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
  e) opis dolegliwości
  f) wskazać specjalistę
  g) wybrać formę kontaktu 
 2. Przed złożeniem zamówienia, pacjent zapoznaje się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, a następnie w przypadku chęci dalszego korzystania z usługi, akceptuje ich treść.
 3. Po opłaceniu zamówienia pacjent otrzyma potwierdzenie meilem, w którym znajdzie się indywidualny numer zlecenia.
 4. Pacjent ma do wyboru dwie formy płatności:
  a) przelew tradycyjny:  Fire Medical - MBank 70 1140 2004 0000 3002 7562 3924
  Usługa może zostać odłożona do czasu zaksięgowania wpłaty, po zaksięgowaniu płatności w przypadku minięcia przez pacjenta preferowanej daty i godziny konsultacji, konsultacja jest traktowana jak najszybciej to możliwa do przeprowadzenia.
  b) Ekspresowe płatności, bramka płatności Caschbill oferuje przelewy natychmiastowe.
 5. Pacjent zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 6. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z  numerem telefonu, adresem e-mail. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane pacjentowi.
 7. Fire Medical zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail, oraz numer telefonu podany przez Uprawnionego w trakcie rejestracji, komunikatów transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu www i świadczeniem usług medycznych, w tym również informacji o aktualizacji serwisu www lub zmianach Regulaminu.

§4.

Opłata

 1. Pacjent zobowiązany jest do wniesienia z góry Opłaty za świadczenie Usług medycznych lub wykonanie Badań medycznych zgodnie z ceną za usługę oferowaną w na stronie www.firemedical.pl
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku płatności kartą, termin realizacji liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Dostępne metody płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electornic, Maestro, przelewy internetowe, BLIK.
 5. Opłatę uważa się za uiszczoną wraz z momentem zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy. Na żądanie pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wraz z uiszczeniem Opłaty dochodzi do zawarcia:
  a) Umowy o świadczenie usług medycznych pomiędzy pacjentem a Podmiotem leczniczym, na warunkach wskazanych w Zamówieniu;
  b) Umowy na wykonanie badań medycznych między pacjentem a Fire Medical, na warunkach wskazanych w Zamówieniu.
 7. Pomimo złożenia Zamówienia i wniesienia Opłaty, Usługa medyczna lub Badanie medyczne niezostanie zrealizowane w przypadku podania przez pacjenta danych w formie uniemożliwiającej poprawną realizację Usługi medycznej lub Badania medycznego (np. pomyłka w numerze telefonu wskazująca na brak takiego numeru, zmyślone imię i nazwisko). Brak możliwości zrealizowania poprawnej Usługi medycznej lub Badania medycznego z przyczyn wskazanych w §5 i §6 p.10 nie stanowi podstawy do zwrotu Opłaty, jeżeli Osoba uprawniona do 10 świadczenia Usług medycznych lub Usługodawca skontaktował się z pacjentem i usunął nieprawidłowości lub zaproponował realizację Usługi medycznej lub Badania medycznego w innym terminie, po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, a pacjent się na nie zgodził.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania Usługi medycznej lub Badania medycznego z przyczyn niezależnych od pacjenta , Usługodawca zaproponuje pacjentowi nowy termin realizacji Usługi medycznej lub Badania medycznego nie dłuższy niż 24h od planowanego terminu lub w zależności od możliwości realizację Usługi medycznej w tym samym terminie przez inną Osobę uprawnioną do świadczenia Usług medycznych. 
 9. Opłata zostanie zwrócona pacjentowi w sytuacji braku możliwości zapewnienia przez Usługodawcę alternatywnego sposobu realizacji Usługi medycznej w przypadku, o którym mowa w ust. 5.
 10. Odwołanie Usługi medycznej jest możliwe za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub meilowego  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podająć numer zamówienia. 
 11. W przypadku odmowy wystawienia recepty na określony lek podczas telekonsultacji i telekonsultacji e-recepty na kontynuację leczenia, w szczególności z przyczyn wskazanych w §7 ust.5 Regulaminu, Opłata niepodlega zwrotowi.
 12. Zgodnie z art. 42 podpunkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na podstawie Dziennika Ustaw z 2018r. pozycja 617.650.697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty.

§5.

Realizacja Usługi medycznej lub Badania medycznego

 1. Po zaksięgowaniu Opłaty, Usługa medyczna oraz Badania medyczne zostaną zrealizowane zgodnie z informacjami wskazanymi przez Użytkownika w Zamówieniu.
 2. Usługa medyczna odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego, czatu lub wideokonferencji z Osobą uprawnioną do świadczenia Usług medycznych. Połączenie inicjowane jest przez Osobę uprawnioną do świadczenia Usług medycznych zgodnie ze sposobem i informacjami podanymi w Zamówieniu.
 3. Usługa medyczna trwa 15 min, z wyjątkiem Konsultacji telemedycznej udzielanej przez immunologa, onkologa, pulmunologa, psychoterapeutę, psychologa i psychiatrę, która trwa 40min. oraz telekonsultacji internistycznej lub pediatrycznej w trybie 24/7 i e-recepty na kontynuację leczenia, która trwa 10 min. Jeżeli realizacja Usługi medycznej wymaga więcej czasu, Osoba uprawniona do świadczenia usług medycznych przedłuża czas trwania Usługi medycznej. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej Usługi medycznej Uprawniony nie ponosi dodatkowych kosztów.
 4. Użytkownik ma możliwość przesłania za pośrednictwem Aplikacji zdjęcia wyników badań lub zdjęcia dolegliwości przed realizacją Usługi medycznej do konsultacji przez Osobę uprawnioną do świadczenia usług medycznych przed rozpoczęciem telekonsultacji za pośrednictwem aplikacji
 5. Do wystawienia e-recepty Osoba uprawniona do świadczenia usług medycznych może wymagać od Uprawnionego przedłożenia dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, takich jak karta wypisu ze szpitala, dokumentacja medyczna, wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych. Uprawniony zobowiązuje się ujawnić także wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla realizacji Usługi Medycznej i Badania medycznego. Zgodnie z art. 42 ppkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na podstawie Dziennika Ustaw z 2018r. pozycja 617.650.697 lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty, o czym Uprawniony jest informowany w niniejszym regulaminie oraz w samej aplikacji.
 6. E-zwolnienia L4 wystawiane jest przez uprawnionego jedynie w uzasadnionych wypadkach. Uprawniony samodzielnie podejmuje decyzję o zasadności wystawienia e-zwolnienia L4. Uprawniony, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności wystawienia e-zwolnienia, ma prawo odmówić jego wystawienia, mogą to być m.in. przeciwwskazania lub brak wyraźnych wskazań, wątpliwości natury medycznej.
 7. Lekarz internista, pediatra, świadczą Usługi medyczne całodobowo we wszystkie dni tygodnia w ramach usługi 24/7. Usługi te świadczone są według kolejności zgłoszeń. Użytkownicy oczekują w kolejce na połączenie z Osobą uprawnioną do świadczenia usług medycznych.
 8. Po dokonaniu Zamówienia Usługi medycznej świadczonej przez lekarza internistę, pediatrę w trybie 24/7, złożenie Zamówienia na kolejną Usługę medyczną tego rodzaju lub e-receptę na kontynuację leczenia dla Użytkownika lub innego Uprawnionego może zostać dokonane po uprzednim zrealizowaniu Usługi medycznej świadczonej w trybie 24/7 lub -e-recepta.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Usługi medycznej e-recepta na kontynuację leczenia dla Użytkownika lub innego Uprawnionego, złożenie Zamówienia na kolejną Usługę medyczną tego rodzaju lub Usługę medyczną świadczoną przez lekarza internistę, pediatrę w trybie 24/7 dla Użytkownika lub 12 innego Uprawnionego, może zostać dokonane po uprzednim zrealizowaniu Usługi medycznej e- recepta lub Usługi medycznej świadczonej w trybie 24/7. 1
 10. Osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych w zakresie innych specjalności niż wymienione w ust. 6 świadczą Usługi medyczne w ramach wizyt planowych, według kalendarza dostępności.
 11. Badanie medyczne z pobraniem w miejscu wskazanych przez Użytkownika, realizowane jest przez House Med., zgodnie z informacjami wskazanymi w Zamówieniu i regulaminem www.upacjenta.pl/regulamin. Po wykonaniu Badania medycznego, Użytkownik otrzyma instrukcję do pobrania wyników wykonanych Badań medycznych na wskazany przez Użytkownika adres e- mail.
 12. Usługi medyczne świadczone za pośrednictwem Aplikacji i serwisu www oraz Badania medyczne nie są przeznaczone dla osób: a) wymagających natychmiastowej hospitalizacji; b) w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia; c) w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 13. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Uprawniony powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
 14. Kontakt bądź próba kontaktu z Osobą uprawnioną do świadczenia usług medycznych nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w ust. 11. 
 15. W przypadku uzyskania, podczas komunikacji z Uprawnionym, wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Osoba uprawniona do świadczenia usług medycznych udziela Uprawnionemu pomocy dostępnymi środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą elektroniczną. Jeżeli ustalony został adres, pod którym Uprawniony aktualnie przebywa, Osoba uprawniona do świadczenia usług medycznych może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.

§8.

Odpowiedzialność

 1. Osoba uprawniona do świadczenia usług medycznych lub Podmiot leczniczy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Usługi medycznej, jak również za przekazane Uprawnionemu zalecenia, dobór przepisanych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
 2. Fire Medical ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Badania medycznego, w tym pobranie materiału do badań oraz przekazanie wyników badania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Fire Medical nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane w formularzu i szkody tym wywołane.

§9.

Reklamacja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczonymi usługami.
 2. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz uwagi i pytania należy zgłaszać do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację związane z wykonaniem Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji przez pacjenta we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Fire Medical

Centrum Medyczne  |  Poradnia Lekarska  |  Prywatne pogotowie ratunkowe

Ul. Chłopickiego 73,  04-275 Warszawa

NIP 125-147-70-71 REGON 36373426400012

Kody Resort VII-001, VII-002, VII-003, VII-004

Nr księgi rej 000000246686

KONTAKT 24/h

PODAJ SWÓJ NUMER ODDZWONIMY!


CAŁODOBOWY NUMER ZGŁOSZENIOWY
536-200-112